TERMENI ŞI CONDIŢII GDPR

Condiţii Generale pentru utilizarea site-ului www.dialoglapsiholog.ro.

ACCEPTAREA CONDIŢIILOR

Prin accesarea acestui site web şi/sau a oricărei pagini a acestuia sunteţi de acord cu aceste condiţii de utilizare. Dacă nu sunteţi de acord cu aceşti termeni şi condiţii de utilizare, nu accesaţi acest site.

DESCRIEREA SERVICIILOR

Site-ul www.dialoglapsiholog.ro va pune la dispoziţie informaţii în scop informativ general şi nu garantează exactitatea lor la un moment dat, dar se va încerca pe cât posibil ca la publicarea lor pe site informaţiile să fie acurate.

INTRODUCERE
Prezentele Condiţii Generale definesc condiţiile de utilizare a site-ului www.dialoglapsiholog.ro de către potenţialii vizitatori sau clienţi. Accesând şi navigând pe acest site, acceptaţi termenii de utilizare descrişi în continuare.

DREPTURILE ASUPRA SITE-ULUI SI A CONŢINUTULUI ACESTUIA

CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE DITIU CARMEN CLAUDIA (denumită în continuare CIP DITIU CARMEN CLAUDIA), nu va transfera titlul de proprietate asupra aplicaţiilor software utilizate pentru construirea, întreţinerea şi gestionarea site-ului.

CIP DITIU CARMEN CLAUDIA, CIF: 33354748, Adresa: Str. Vânătorului nr. 17-19, ap. 5, Cluj-Napoca, jud. Cluj, IBAN: RO63BTRLRONCRT0351815001 Bancă: TRANSILVANIA, reprezentat prin Carmen Claudia DITIU, psiholog cu drept de liberă practica, cod de identificare personal 14809, înregistrat în REGISTRUL UNIC DE EVIDENTA AL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA, COLEGIUL PSIHOLOGILOR, deţine drepturi complete şi depline asupra titlului de proprietate şi prin aceasta toate drepturile de autor. Nu aveţi dreptul să redistribuiţi, vindeţi, scoateţi din context informaţii publicate pe acest site. Articolele se pot redistribui doar cu specificarea sursei sau cu trimitere spre site-ul https://dialoglapsiholog.ro.

Toate articolele şi informaţiile conţinute în acest site sunt proprietatea CIP DITIU CARMEN CLAUDIA, care îşi rezerva dreptul de a modifica conţinutul şi/sau structura site-ului în orice moment şi fără nici o informare prealabilă.

Întregul conţinut al site-ului www.dialoglapsiholog.ro este protejat prin legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Toate drepturile referitoare la pagini, conţinutul şi prezentarea site-ului sunt deţinute de CIP DITIU CARMEN CLAUDIA. Este interzisă copierea, modificarea, afişarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licenţierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea conţinutului site-ului în orice scop fără confirmarea scrisă din partea CIP DITIU CARMEN CLAUDIA.

Accesul şi utilizarea site-ului www.dialoglapsiholog.ro sunt gratuite şi au scopul de a veni în ajutorul utilizatorilor pentru a găsi informaţiile necesare în cel mai uşor şi rapid mod posibil, conform cerinţelor fiecăruia.

Informaţiile prezente pe www.dialoglapsiholog.ro sunt de interes general şi sunt puse la dispoziţia utilizatorilor în mod gratuit. Prin termenul „utilizator” al acestei pagini se înţelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa pagina. Puteţi copia şi tipari conţinutul paginii www.dialoglapsiholog.ro pentru folosinţa dumneavoastră personală, fără intenţii comerciale. În orice alte situaţii, conţinutul www.dialoglapsiholog.ro nu poate fi reprodus, modificat sau exploatat fără consimţământul explicit al reprezentanţilor www.dialoglapsiholog.ro şi al CIP DITIU CARMEN CLAUDIA.

 NEANGAJAREA RĂSPUNDERII

Conţinutul informaţiilor se referă la descrierea într-un anumit grad de detaliere a activităţilor, produselor şi serviciilor CIP DITIU CARMEN CLAUDIA. CIP DITIU CARMEN CLAUDIA nu va acorda nici o garanţie referitoare la:

– Evitarea utilizării anevoioase sau întreruperii în utilizare a site-ului;
– Ne afectarea în sens negativ a altor sisteme prin utilizarea site-ului;
– Inexistenta pe site-ul pus la dispoziţie a viruşilor sau alte componente care ar putea dăuna utilizatorilor.

Astfel, CIP DITIU CARMEN CLAUDIA nu poate fi responsabilă pentru nici un fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului sau.
Toate informaţiile prezentate pe site cu privire la produsele www.dialoglapsiholog.ro, preţuri, informaţii, campanii şi promoţii de marketing, aspecte tehnice, sunt prezentate cu titlu informativ. Nimic din conţinutul site-ului www.dialoglapsiholog.ro nu poate constitui o ofertă fermă de a contracta şi nu poate angaja răspunderea CIP DITIU CARMEN CLAUDIA în lipsa unor acorduri ulterioare.

Conţinutul paginii web www.dialoglapsiholog.ro, a informaţiilor şi a altor materiale prezentate de CIP DITIU CARMEN CLAUDIA nu reprezintă o consultaţie juridică în sensul Legii nr. 51/1995.

GDPR este un set de reguli bazat pe principii complexe, care este deschis la interpretare şi conţine, de asemenea, numeroase domenii în care statele membre sunt invitate să intervină. În prezent exista foarte puţine îndrumări cu privire la implementarea GDPR şi este posibil ca Autorităţile de Supraveghere să aibă puncte de vedere diferite faţă de cele exprimate în acest şablon. În ciuda eforturilor noastre de a oferi cele mai bune servicii, nu putem anticipa cu exactitate modul în care Autoritatea de Supraveghere sau instanţele de judecată vor interpreta Regulamentul.

www.dialoglapsiholog.ro şi CIP DITIU CARMEN CLAUDIA nu face nicio declaraţie, promisiune sau garanţie cu privire la exactitatea, exhaustivitatea sau caracterul adecvat al prezentului conţinut, al îndrumărilor şi a consultantei, nu îşi asumă nicio obligaţie de rezultat sau diligenta faţă de nicio persoană, exclude în mod expres şi neagă răspunderea pentru orice cost, pierdere sau daunele suferite ca urmare a utilizării conţinutului.

OBIECTIVUL CONŢINUTULUI SITE-ULUI
Obiectivul conţinutului site-ului este de a transmite informaţii despre activitatea CIP DITIU CARMEN CLAUDIA şi articole cu conţinut informativ psihologic.

CIP DITIU CARMEN CLAUDIA nu poate garanta că prezentele pagini nu conţin erori, şi asigură că va depune toate diligentele pentru realizarea unei informări corecte şi remedierea eventualelor erori.

Orice persoană care doreşte să-şi procure unul din serviciile sau produsele prezentate în site este rugată să contacteze CIP DITIU CARMEN CLAUDIA prin unul din mijloacele afişate în pagina de Contact a site-ului, pentru a se informa atât asupra disponibilităţii serviciului sau produsului în cauză cât şi asupra condiţiilor contractuale, tarifelor şi informaţiilor tehnice sau de altă natură.

INFORMAŢII PERSONALE
Când prin intermediul prezentului site www.dialoglapsiholog.ro vă sunt solicitate informaţii, aceasta are ca scop identificarea dumneavoastră sau posibilitatea de a vă contacta.

Natura informaţiilor solicitate se referă în special la date personale, nume, numere de telefon, adresa de e-mail, dar poate include şi alte informaţii aflate în strânsa legătură cu utilizarea serviciilor şi/sau produselor solicitate.

Cu scopul de a răspunde mai bine nevoilor şi întrebărilor utilizatorilor site-ului, informaţiile solicitate prin intermediul acestui site vor face obiectul unei stocări şi prelucrări electronice.

LEGĂTURA CU ALTE SITE-URI
Prezentul site poate conţine legături sau trimiteri către alte site-uri considerate de către CIP DITIU CARMEN CLAUDIA utile în legătură cu conţinutul site-ului sau şi care nu se afla sub controlul sau îndrumarea să. În cazul utilizării acestor legături sau trimiteri se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.

CIP DITIU CARMEN CLAUDIA nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informaţiilor prezente pe site-urile unor terţi, la care se face trimitere de pe site-ul sau.

INFORMAŢIILE OFERITE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI
Orice persoană care vizitează site-ul www.dialoglapsiholog.ro şi care oferă date sau informaţii cu caracter personal prin intermediul acestui site îşi manifesta acordul în mod expres şi neechivoc pentru următoarele: prelucrarea acestor date şi informaţii personale de către CIP DITIU CARMEN CLAUDIA; transmiterii de materiale promoţionale specifice operaţiunilor de marketing direct; soluţionarea de către CIP DITIU CARMEN CLAUDIA a cererilor, întrebărilor şi reclamaţiilor adresate (a se vedea pagina Contact din site); alte activităţi întreprinse de CIP DITIU CARMEN CLAUDIA şi permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea destinatarului.

CIP DITIU CARMEN CLAUDIA va păstra confidenţialitatea acestor informaţii.

Utilizarea în continuare a acestui site constituie acordul expres şi neechivoc al dumneavoastră în conformitate cu prevederile legii 677/2001 şi directivelor GDPR pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Pentru orice nelămurire în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la utilizarea site-ului şi la protecţia utilizării vă rugăm să ne contactaţi prin intermediul secţiunii Contact din site.

Toate drepturile asupra site-ului www.dialoglapsiholog.ro aparţin CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE DITIU CARMEN CLAUDIA.